کاربرد های PDA

PDA چه ابزاریست و چه کاربردهایی در سازمان دارد؟

PDA چه ابزاری است؟

 • ابزاری برای تحلیل مشخصه های رفتاری افراد بوده که به توصیف توانمندی ها و شناسایی دقیق نقاط قوت و حوزه های پیشرفت آنان می پردازد.
 • شما را قادر می سازد که بر اساس رفتار افراد جایگاه های شغلی مناسب را برای آن ها تعریف کرده و به منظور تعیین شایستگی های افراد جهت داشتن عملکرد موفق در جایگاه های شغلی ” مطالعات تطبیقی” را انجام دهید.
 • با بیش از 50 سال سابقه عملکردی و نظری ، PDA دارای 90% قابلیت اعتبار جهت استناد می باشد.
 • به صورت آنلاین قابل اجرا یوده و نتایج را به سرعت ارایه میدهد.
 • گزارش های کاملی را به صورت مکتوب و نموداری ارائه می دهد که در امر مدیریت استعدادها به گزینش و توسعه فرآیند استعدادیابی کمک شایانی می کند.

PDA به سنجش چه مواردی می پردازد؟

 • PDA به سنجش مشخصه های رفتاری افراد پرداخته و شما را قادر می سازد که به توصیف و شناسایی دقیق شایستگی ها ، نقاط قوت و زمینه های توسعه آن ها بپردازد.
 • مشخصه های افراد را با صفاتی چون “خوب” یا “بد” کیفیت بندی نکرده ، بلکه ویژگی های رفتاری افراد مورد سنجش را توصیف می کند.
 • “مطالعات تطبیقی” را بین کاندیداها ، داوطلبان و جایگاه های شغلی انجام داده و شایستگی فرد را برای عملکرد موثر در جایگاه شغلی مورد نظر مشخص می سازد.
 • به بررسی شایستگی های کاری افراد پرداخته و مشخص می سازد که این افراد چگونه راهکارهای خلاقانه ارائه داده و یا چگونه به مذاکره و برقراری ارتباط می پردازد ، چگونه به فروش پایان داده و یا چگونه ارتباط خود را با مشتریان حفظ می کنند و غیره.
 • به سنجش مهارت های مدیریتی افراد پرداخته و مشخص می کند که این افراد چگونه تصمیم گیری نموده ، چگونه در دیگران ایجاد انگیزه می نمایند ، چگونه گروه تحت سرپرستی خود را مدیریت کرده و آن را گسترش می دهند و غیره.

کاربردهای مدیریت استعداد:

 • نقاط قوت و زمینه های موقعیت کاری کارکنان خود را به منظور طراحی برنامه های عملی و ارتقاء مهارت های آنان شناسایی نمایید.
 • افراد کلیدی را شناسایی کرده و به نحو موثری به مدیریت استعداد آنها بپردازید.
 • مدیران سازمان یا شرکت خود را شناسایی کرده و به نحو کارآمدی به توسعه آن ها بپردازید.
 • با ایجاد محیط کاری مثبت و ترغیب کننده برای کارکنان خود ، موفقیت کسب و کار خویش را تضمین نمائيد.
 • نقاط قوت کارکنان خود را به منظور تشکیل گروه های کاری کارآمد شناسایی نمائيد.
 • با ارزیابی توانمندی ها و مهارت های کارکنان فروش خود ، موفقیت در آمد فروش را ارتقاء بخشید

مزایای PDA:

آزمون PDA شما را قادر می سازد:

 • مشخصه ها و ویزگی های رفتاری افراد و توانمندی بالقوه آنان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.
 • بهترین کاندیداها را برای جایگاه های شغلی مورد نظر شناسایی نمائيد.
 • میزان تطابق افراد را با جایگاه های شغلی از نظر شایستگی آنان مورد ارزیابی قرار دهید.
 • مهارت های هدایتگری و مدیریت خود را از طریق آموزش های PDA توسعه دهید.
 • بهترین برنامه کاری را برای متخصصان و مدیران اجرایی خود معین نمائید.

انواع گزارش ها:

PDA شما را قادر می سازد که جهت اجرای تحلیلی دقیق ، گزارش ها را هم به صورت مکتوب و هم به صورت نموداری در اختیار داشته باشید.

گزارش های فردی به کمک PDA:

 • ارایه جداول به آزمونگر
 • گزارش مشخصه رفتاری
 • اصلاحات توصیفی
 • توصیف مشخصه رفتاری
 • شیوه های رهبری و مدیریت
 • شیوه های فروش
 • چگونگی مدیریت موثر و کارآمد افراد
 • نقاط قوت و زمینه های توسعه
 • مطالعات تطبیقی با شایستگی های افراد ( از پیش تعیین شده و یا تخصصی ارائه شده توسط مشتری)
 • مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی ( از پیش تعیین شده و یا تخصصی ارائه شده توسط مشتری)
 • سوالاتی برای مصاحبه
 • برنامه عملی برای توسعه مهارت ها

گزارش های گروهی به کمک PDA:

 • مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی ( درجه بندی کاندیداها)
 • مطالعات تطبیقی با شایستگی های افراد
 • تحلیل و بررسی ویژگیهای گروه

گزارش های اختصاصی (فردی و گروهی):

 • مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی اختصاصی
 • مطالعات تطبیقی با شایستگی ها و مهارت های اختصاصی تعیین شده از سوی مشتری

تعیین جایگاه های شغلی و شایستگی ها به وسیله PDA:

 • گزارش کاری PDA)JOB)
 • مهارت های PDA
 • آنالیز توسعه فردی (PDA)بهترین ابزار موجود در بازار جهانی جهت شناسایی و تعیین مهارت های افراد.
  • دارای پشتوانه علمی می باشد.
  • سرعت ، دقت و حفظ اطلاعات توسط پلت فرم های PDA
  • دارای نماینده معتبر و قانونی در ایران.
  • سالانه به ارزیابی بیش از 1 میلیون نفر می پردازد.
  • امکان استفاده از PDA بصورت کتبی و آنلاین
  • استفاده از سنجش PDA در مراحل جذب ، توسعه نیروی انسانی ، آموزش و ….
  • مورد استفاده سازمان های پیشرو و انسیتو های تخصصی.
  • چند زبانه بودن و قابلیت اجرای بسیار آسان.
  • پلت فرم به صورت آنلاین و ارایه نتایج به صورت بسیار سریع.
  • اتصال به شبکه جهانی و دریافت نمونه های جدید گزارش بصورت سریع در پلت فرم .
  • دریافت گزارش در طول یکسال با قابلیت تمدید سالیانه و امکان مقایسه گزارشهای دوره ای.
  • امکان ورود جایگاههای شغلی متناسب متناسب با وظایف سازمان شما در پلت فرم اختصاصی
  • امکان ارسال دعوتنامه بهمراه لوگو و مشخصات سازمان
  • امکان دریافت گزارش های گروهی برای شکل دهی تیم های کاری و تخصصی سازمانی به تعداد نامحدود در طول یکسال
  • ایجاد پایگاه داده ها و پلت فرم های اختصاصی با پنل های کاربری خصوصی سازی شده برا ی مشتریان جهت حفظ اطلاعات
  • شبکه بین المللی از اعضا و همکاران در سراسر دنيا

موارد استفاده نرم افزار  PDA در يک سازمان :

1- انتخاب و جذب نيرو

•نمايش اطلاعات شغلي داوطلبان (فرد مورد سنجش)

•روابط بين مشخصه هاي فرد داوطلب با جايگاه شغلي

•سنجش آنلاين به طور سريع و ساده

•اطلاعاتي متمرکز براي همه داوطلبان

2- توسعه

•توسعه مهارتهاي کليدي

•اطلاعات مشاوره اي و آموزشي بصورت فردي و گروهي

•تشخيص نقاط قوت و نقاط ضعف احتمالي

•تمرکز بر فرصت هاي جايگاه شغلي

•تهيه اطلاعاتي با ارزش جهت ايجاد راهنماي شغلي

3- رهبری و توسعه

•تعيين و توسعه رهبران جديد (جانشين پروري)

•تقويت و پيشبرد مهارتهاي مديريت

•تجزيه و تحليل شيوه هاي مختلف رهب

•جذب و انتخاب افراد جوان با نيروي بالقوه

•برنامه ريزي شغلي

•زمينه هاي توسعه

•پيگيري و آموزشري

•مطالعه گرايشات در رهبري گروهي

•طراحي فعاليت هايي به منظور گسترش مهارتهاي مديريتي

4- انسجام گروهی

•اطلاعات در مورد مشخصه هاي کار گروهي

•شيوه هاي برقراري ارتباط و مهارت گوش دادن

•انسجام سازنده در فعاليت هاي افراد گروه

•طراحي فعاليت هاي گروهي

5- آموزش

•تشخيص نيازمنديهاي آموزشي

•سنجش نقاط قوت و ضعف

•طراحي فعاليت هاي اختصاصي براي نيازهاي گروه

•طرح عملي براي مشاوره منابع انسانی

6- فارغ التحصيلان و متخصصين جوان

•جذب و انتخاب افراد جوان با نيروي بالقوه

•برنامه ريزي شغلي

 • •زمينه هاي توسعه
 • •پيگيري و آموزش

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا کلیلک فرمایید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند داشت

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  سبد خرید